Voor wie

Zorgstal YudaBo biedt ambulante hulpverlening met paarden regio Emmen aan tieners / jongeren en ouders.

Maak je je als ouder zorgen dat je kind vaak alleen speelt en geen aansluiting vindt bij leeftijdsgenoten? Merk je dat je kind zich altijd de kaas van het brood laat eten? Of, vind je het lastig om ‘nee’ te zeggen tegen je klasgenoten? Merk je dat je vaker blowt dan je van plan was? Heb je vaak zorgen over de problemen van je ouder(s)? Dan is de individuele begeleiding van Zorgstal YudaBo misschien wat voor jou of jouw kind. Ook voor de ouder biedt Zorgstal YudaBo gerichte ouderbegeleiding. Kijk hier voor ouderbegeleiding.

Zorgstal YudaBo richt zich met name op kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 t/m 25 jaar ten aanzien van;

 • Uitdagingen in het gedrag / de omgang met elkaar (met of zonder diagnose),
 • Behoefte aan extra ondersteuning van communicatie,
 • Versterken van sociale vaardigheden,
 • Leren reguleren impulscontrole,
 • Bevorderen zelfvertrouwen en zelfwaardering,
 • Leren van grenzen stellen,
 • Leren opkomen voor jezelf,
 • Leren jezelf te ontdekken,
 • Stemmingsproblemen,
 • Emotieregulatie,
 • Rouwverwerking (scheiding van ouders is ook rouw),
 • Identiteitsvragen
 • Voortijdig schoolverlaters
 • Mantelzorg (kinderen van ouders met psychiatrische- of verslavingsproblemen)
 • Zorgstal YudaBo biedt met de paarden één op één zorg, waardoor er goed ingespeeld kan worden op de individuele wensen en behoeften. Het creëren van een vertrouwensband met de paarden en de behandelaar is een essentieel onderdeel van het zorgtraject.

Zorgstal YudaBo ambulante therapie met paarden is zowel voor mensen die de zorg vanuit de gemeente vergoed krijgen, mensen met een PGB als voor mensen die particulier betalen. Bij samenwerking vanuit PGB wordt een overeenkomst opgesteld. Op verzoek kan bij particuliere zorg ook gewerkt worden met begeleidingsplannen. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.