24 mei 2016

Sociale vaardigheden trainen

Veel kinderen hebben een natuurlijke manier van omgaan met leeftijdsgenootjes.  Samen spelen, ruzie oplossen, omgaan met teleurstellingen en afwijzingen, je grenzen aangeven, om hulp vragen, dit zijn allemaal zaken die we meestal gaandeweg leren van de omgang met elkaar. Sociale vaardigheden trainen gebeurt in de dagelijkse routine. Voor sommige kinderen is het een echter een grote uitdaging om vriendjes te maken en te behouden. Deze kinderen zijn erbij gebaat om hun sociale vaardigheden trainen met paard met extra aandacht voor de persoonlijke moeilijkheden van het kind.

Sociale vaardigheden trainen met paard

Heb je vragen over de manier waarop jouw kind omgaat met leeftijdsgenootjes? Speelt jouw kind veel alleen of heeft het juist heel veel ruzie en ben je op zoek naar hulp om je kind in de omgang met anderen te stimuleren? Wat is er leuker dan samen met een paard sociale vaardigheden trainen? Op een ontspannen en speelse wijze zullen we samen met het paard werken aan belangrijke ontwikkelingsvaardigheden van het kind, zonder dat het er dik boven op ligt! Het kind zal inzicht krijgen in zijn eigen gedrag en het gedrag van de ander.