24 mei 2016

Hulp aan huis

Zorgstal YudaBo biedt zorg op maat aan ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De opvoedingsondersteuning van Zorgstal YudaBo vindt thuis plaats. Op deze manier kunnen we direct een beeld vormen van hoe de gezins- en woonsituatie is. We gaan ervan uit dat je als ouder de meeste kennis en ervaring over je kinderen hebt en zullen waar nodig met je mee kijken en praktische ondersteuning bieden. Soms kun je als gezin in zo in bepaalde patronen leven, dat een aantal veranderingen in de dagelijkse routine al extra ‘lucht’ kunnen geven. De hulp aan huis van Zorgstal YudaBo is zorg op maat. Dat wil zeggen dat het aanbod past bij jullie vragen en dat we niet meer hulp dan nodig inzetten. We werken vanuit systeemtherapeutische principes, wat inhoudt dat we het gezin en zijn omgeving zien als ‘systeem’ dat invloed heeft op elkaar. Hierbij kijken we onder andere naar communicatiepatronen, de invloed van positieve feedback op elkaar en de invloed van negatieve feedback op elkaar.

Opvoedingsondersteuning voor specifieke opvoedvragen

Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, leerprobleem of hoe dan ook een extra uitdaging in de opvoeding kunnen extra aandacht van jou als ouder vragen. Ook vraagt dit meer van de relatie tussen ouders en de interactie met de andere kinderen. Hulp aan huis kan je helpen om hierin meer inzichten en handvatten te verstrekken.