Aanbod ouders

Opvoeden is een voltijd baan! Er kunnen periodes zijn waarin het best pittig en druk is en je wel een steuntje in de rug kan gebruiken als ouder. Dit is helemaal het geval wanneer je een kind hebt dat extra aandacht vraagt. Zorgstal YudaBo biedt zorg op maat voor ouders. Hulp aan huis voor ouders die gebaat zijn bij opvoedingsondersteuning, praktische tips en het hulp in het bewaken van overzicht. De ondersteuning van Zorgstaal YudaBo is toegankelijk voor iedereen en start met een kennismakingsgesprek thuis. Op deze manier kunnen we alvast een beeld krijgen over wat je ons vertelt, dat is wel zo handig. Graag horen we van de ouders wat er speelt en wat ze veranderd zouden zien. Samen maken we dan een plan op voor hulp aan huis voor ouders.

Psycho-educatie voor ouders

Psycho – educatie wil zeggen dat je voorlichting en informatie krijgt over bepaalde psychische-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over autisme, ADHD of dyslexie. Door informatie hierover te geven aan ouders, broers, zussen of een ander familielid, krijgen zij inzicht in het (gedrags)probleem van het kind. Misschien weet je hoe de diagnose van je kind klinkt, maar als je niet weet hoe het ontstaat, wat de gevolgen zijn, welke kenmerken bij het probleem horen of hoe je er mee om kan gaan, dan kan dat voor onbegrip zorgen.  In een nader af te spreken aantal gesprekken, krijgt de ouder handvatten over hoe je om kan gaan met de situatie. Uitleg over wat er aan de hand is met een kind, haalt vaak al veel druk van de ketel. Zorgstal YudaBo kan ook voorlichting geven over verschillende ontwikkelingsfasen van een kind. Hierdoor kunnen ouders gerust gesteld worden dat bepaalde gedragingen passen bij een bepaalde leeftijds- en ontwikkelingsfase.

Opvoedvragen

Soms weten we echter niet wat er met een kind aan de hand is en heeft het geen diagnose. Je merkt wel dat het kind niet lekker in zijn vel zit of dat het veel aandacht vraagt. Dan gaan we thuis door middel van observaties en gesprekken een probleemanalyse maken. Inzicht in bepaalde gezinsrituelen en gedragspatronen kunnen al veel helderheid geven. Soms zit je vast in bepaalde patronen en weet je even niet meer hoe anders te handelen. We gaan alles zorgvuldig na en onderzoeken ook of er zorgen zijn over het bepaalde gedrag op school. Het is ten alle tijden van belang om goed en open samen te werken. Mocht het nodig zijn dan zal Zorgstal YudaBo professionele doorverwijzen bieden (bijv. ten aanzien van diagnostisch onderzoek).

Individuele paardenbegeleiding voor ouders

Voor ouders die na de systeemgesprekken behoefte hebben aan een eigen begeleidingstraject is er de mogelijkheid om een individueel traject begeleiding met paarden te volgen. Het kan zijn dat tijdens de gesprekken over de thuissituatie en de problemen met of zorgen voor het kind, de ouder heeft gemerkt dat hij zelf extra ondersteuning nodig heeft. Een eigen plek met ruimte en aandacht voor de ouder zelf (in plaats van dat alle aandacht draait om het kind / het gezin) kan behoorlijk verfrissend zijn! Als je als ouder (weer) lekker in je vel zit, heeft dit altijd een positieve invloed op je kind(eren). En zeg nou zelf, iedereen kan op zijn tijd een APK’tje gebruiken, toch?